قرمز سبز آبي خاکستري
نيامده را مپرس كه چيست ، كه آنچه رخ داده براى مشغول ساختن تو كافى است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت